image alt tag teszt

Felhasználási Feltételek

A feherhomok.hu weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) és a Weboldalon található minden információt, szöveget, képi és videós tartalmat, programkódot, térképet, grafikát, hangot és egyéb anyagot (együttesen: Tartalom) a FOUR DOTS Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti a nyilvánosság tagjai számára, kizárólag az alábbiakban leírt, törvényes célokra.

A Weboldal saját és hivatkozott tartalmainak, információinak helyességéért, naprakészségéért és az esetlegesen ebből fakadó károkért Üzemeltető nem vállal felelősséget.

Feltételek elfogadása

A Weboldal megnyitásával és használatával a Weboldal látogatója (továbbiakban: Felhasználó) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen feltételeket (a továbbiakban: Feltételek) és a vonatkozó jogszabályok és rendelkezések betartását. A Felhasználó kijelenti, hogy jogosult ezeket a Feltételeket saját vagy az általa képviselt fél nevében elfogadni. Amennyiben ezen Feltételek valamelyik kitételét bármely állam jogszabályai, törvényei, rendeletei vagy egyéb szabályozása, illetve bármely bíróság jogerős ítélete érvénytelennek nyilvánítja, az nem befolyásolhatja a Feltételek többi kitételének végrehajthatóságát.

Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a Feltételeket, nem használhatja a feherhomok.hu weboldalt.

Az Üzemeltető bármikor módosíthatja az oldal vagy Feltételek tartalmát, ezért a felhasználónak minden látogatáskor ellenőriznie kell a Weboldalra vonatkozó felhasználási feltételeket.

Hozzáférési jogosultságok

Az Üzemeltető a Weboldalhoz való hozzáférési jogosultságot bármikor módosíthatja, visszavonhatja vagy megszüntetheti.

Tartalom használatának feltételei

A Tartalmat szerzői jog védi. Minden jog fenntartva. A Weboldal teljes tartalma az Üzemeltető, vagy Üzemeltető részére a Tartalom használatára jogot adó más jogalanyok szellemi tulajdonát képezi. Copyright, all rights reserved for the whole website and all of its code and content.

A Weboldalhoz való hozzáférés lehetősége, illetve tartalmának egyetlen eleme sem értelmezhető úgy, hogy bármiféle jogosítványt vagy engedélyt adna a weboldalon megjelenő szellemi tulajdon használatára sem közvetve, sem ráutalva, sem más módon az Üzemeltető, vagy a megfelelő harmadik fél írásos beleegyezése nélkül; kifejezett eltérő rendelkezés hiányában. Az Üzemeltető nem ad a Felhasználó részére semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos jogot az Üzemeltető vagy harmadik személyek a Weboldalon megjelent szellemi tulajdona vonatkozásában. A Felhasználó az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül a Tartalmat sem részben, sem egészben nem másolhatja, nem reprodukálhatja (akár hivatkozások létrehozásával, akár más módszerekkel), nem módosíthatja, nem adhatja vagy veheti bérbe, nem adhatja el, nem készíthet abból származékos műveket, nem töltheti fel, nem továbbíthatja, és nem terjesztheti. Tilos a Weboldalon található szellemi tulajdont akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni. Tilos a honlap tartalmát jogszabályba ütköző vagy az Üzemeltető jó hírnevét vagy üzleti érdekét sértő módon vagy célra felhasználni. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal információi elavultak, pontatlanok lehetnek, az ezek alapján hozott döntésekből fakadó károkért Üzemeltetőt nem terheli felelősség.

Ha az Üzemeltető külön nem jelzi, úgy a Weboldalon látott, olvasott és hallott anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, és az Üzemeltető írásos engedélye nélkül felhasználásuk tilos, kivéve, ha a Weboldalon található szöveg eltérően nem rendelkezik. A weboldalon bemutatott képi és videós tartalmak, térképek, grafikák, illusztrációk vagy az Üzemeltető tulajdonában vannak, vagy engedéllyel használja azokat. A képek minden jogosulatlan felhasználása szerzői jogi törvényeket, védjegyeket, személyiségi jogokat, reklámtörvényeket, hírközlési szabályokat és törvényeket sérthet. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Üzemeltető követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Hozzájárulás

Az Üzemeltető hozzájárul a Weboldal számítógépen vagy mobiltelefonon történő böngészéséhez, illetve kivonatok kizárólag saját felhasználási céllal – nem terjesztési szándékkal történő kinyomtatásához. Terjesztési szándékkal történő másoláshoz Üzemeltető írásbeli hozzájárulása szükséges.

Ajánlott szolgáltatások, reklámok

Az oldal fenntartását ajánlói jutalékok (pl. ha oldalunkról indulva történik foglalás) és együttműködések (pl. utazási irodák, kinti szolgáltatók, stb. hirdetései) teszik lehetővé. Csak megbízható, és általunk is kipróbált vagy aktívan használt szolgáltatókat ajánlunk az oldalon. Az ilyen ajánlásokat minden releváns oldal alján részletesen listázzuk.

Külső Hivatkozások

A lehető legértékesebb tartalom biztosítása érdekében a weboldalon külső oldalakra mutató hivatkozásokat helyezünk el. Ezek megnyitásakor még az adott oldalak használata előtt köteles áttanulmányozni és elfogadni azok használati feltételeit. Üzemeltető a külső hivatkozások minőségéért, naprakészségéért, megbízhatóságáért nem vállal felelősséget.